Offer Categories: ยืมเงินด่วนตอนนี้

เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 15% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 30,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 14% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-59 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-35 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
ขึ้นอยู่กับสินค้า
อายุผู้กู้
18 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 36% ต่อปี
อายุผู้กู้
18 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
22 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 3 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน

ยืมเงินด่วนตอนนี้ เสี่ยงไหม

ถ้าถามกันตรง  ๆ ว่ายืมเงินด่วนตอนนี้เสี่ยงไหม บอกเลยว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควร เพราะว่าธนาคารทั่วโลกมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากใครที่กำลังหาเงินด่วนตอนนี้ด้วยการยืมเงินด่วน บอกเลยว่าควรเลือกแหล่งให้ยืมเงินด่วนตอนนี้ดี ๆ โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบผิดกฎหมาย โดยอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์คือเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงผ่านแอพเงินด่วนได้จริง ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการอนุมัติเร็ว และยังเป็นแหล่งบริการที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้สำหรับยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีหรือยืมเงินด่วนตอนนี้ คือบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง เป็นต้น ใครที่มีคุณสมบัติพร้อมแล้ว ก็เริ่มสมัครยืมเงินด่วนตอนนี้ได้เลย

เลือกแอพยืมเงินด่วนตอนนี้ยังไง ไม่ให้ผิดหวัง

ใครที่ต้องการเงินด่วน แต่ไม่รู้จะกู้เงินด่วนตอนนี้หรือยืมเงินด่วนตอนนี้จากที่ไหนดี แอพเงินด่วนได้จริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนทุกวัย โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย เนื่องจากแอพยืมเงินด่วนตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อคนกลุ่มนี้ คือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน หรือกลุ่มคนที่อยากยืมเงินด่วน แต่ไม่สามารถกู้เงินด่วนตอนนี้กับธนาคารได้ เพราะติดเครดิตบูโร ซึ่งแน่นอนว่าเงินด่วนอนุมัติไวผ่านทางออนไลน์จะทำลายขีดจำกัดเหล่านี้ให้หมดไป ยิ่งไปกว่านั้น แอพยืมเงินด่วนตอนนี้ยังให้สมัครโดยการใช้เอกสารเพียงไม่กี่อย่าง หลัก ๆ จะมีแค่บัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ตรงกันข้ามกับการกู้ธนาคาร ที่ต้องมีทั้งหลักฐานการตรวจสอบเครดิตบูโร หรือการมีเอกสารหลักประกันในการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี ท้ายที่สุดนี้ เราควรเลือกแอพยืมเงินออนไลน์ด่วนที่มีความน่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความโปร่งใส ไม่หมกเม็ด และยิ่งได้รับการรีวิวจากหลาย ๆ คน ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่

ยืมเงินด่วนตอนนี้ ต้องคืนอีกทีตอนไหน

ถ้าถามว่าเมื่อเรายืมเงินด่วนตอนนี้ เราจะคืนอีกทีตอนไหน ก็อยากบอกว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร หรือแอพเงินด่วนได้จริงแต่ละแห่ง หากเป็นการกู้เงินด่วนตอนนี้ผ่านธนาคารก็จะมีระยะเวลาผ่อนชำระที่นานหน่อย ราว ๆ 36 เดือน แต่ถ้าเป็นการยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านแอพเงินกู้ออนไลน์ ก็อาจจะต้องผ่อนชำระภายในสิ้นเดือน หรือมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การกู้เงินด่วนตอนนี้หรือยืมเงินด่วนตอนนี้กับทั้งสองช่องทางต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน บางที การเลือกว่าช่องทางไหนมีระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่ากัน อาจไม่ใช่ตัวตัดสินเสมอไป เพราะเราต้องดูปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย อย่างเช่นเงินกู้เงินด่วนนั้น ๆ คิดอัตราดอกเบี้ยแพงไปไหม แล้วยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านแอพนั้น มีค่าธรรมเนียมแฝงเพิ่มอีกไหม หากใครที่ยังไม่มีความเข้าใจเงินด่วน ก็แนะนำให้ลองทำความเข้าใจรายละเอียดดูก่อนตัดสินใจยืมเงินด่วนตอนนี้

ยืมเงินด่วนตอนนี้ แต่ไม่อยากถูกเช็กบูโร ยืมช่องทางไหนดี

ถ้าคุณเป็นคนที่ติดบูโรหรือมีสถานะแบล็คลิสต์ แล้วมองว่าการยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านธนาคารก็คงโดนปฏิเสธ ไม่อนุมัติวงเงินให้เปล่า ๆ คุณก็สามารถหาเงินด่วนตอนนี้ผ่านช่องทางแอพเงินด่วนได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือแทนได้เหมือนกัน ซึ่งจุดเด่นของการยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านแอพปล่อยเงินกู้ออนไลน์ คือมักไม่ค่อยตรวจสอบประวัติทางการเงินของผู้กู้ และผู้กู้มีโอกาสผ่านการอนุมัติได้ง่าย ๆ แค่มีบัตรประชาชนสำหรับยืนยันตัวตน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกสำหรับรับเงินโอนเข้าบัญชี ตัวอย่างของแอพยืมเงินด่วนตอนนี้ที่ได้รับความนิยม เช่น แอพป๋า แอพฟินนิกซ์ แอพทรูมันนี่วอลเล็ท และแอพไลน์บีเค เป็นต้น ซึ่งแต่ละแอพจะมีรายละเอียดการให้บริการต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือไม่เช็กประวัติการเงินดังที่กล่าวไปข้างต้น หากใครที่ต้องการเงินด่วนที่อนุมัติเร็ว ทั้งยังเป็นแหล่งบริการไม่เช็กเครดิตบูโร บอกคำเดียวว่าการยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านแอพนี่แหละที่เหมาะสุด ๆ 

ยืมเงินด่วนตอนนี้กับธนาคาร หรือนอกระบบดีกว่ากัน

แม้ว่าเงินด่วนนอกระบบจะอนุมัติเร็ว สามารถขอกู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านหน้าสำนักงานและทางออนไลน์ แต่เงินด่วนนอกระบบก็มีอัตราดอกเบี้ยสูง ประเภทสินเชื่อไม่มีความหลากหลาย (ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล) และความน่าเชื่อถือต่ำกว่าเงินกู้ในระบบอย่างธนาคารและสถาบันการเงิน non-bank ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า มีผลิตภัณฑ์บริการยืมเงินด่วนตอนนี้ที่หลากหลายกว่า กอปรกับมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เพียงแต่อาจมีเงื่อนไขที่ละเอียดขึ้น เนื่องจากจะต้องคัดกรองลูกหนี้ที่มีคุณภาพจริง ๆ เช่น มีการตรวจสอบประวัติทางการเงินอย่างละเอียดว่าคนที่มายืมเงินด่วนตอนนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินใดอยู่หรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเราเป็นคนที่มีเครดิตดี มีความสามารถในการผ่อนชำระ ก็อยากแนะนำว่าควรยืมเงินด่วนตอนนี้ผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน non-bank ที่อยู่ในระบบจะดีกว่า ยกเว้นว่าเราติดบูโร แล้วต้องการเงินด่วนในเวลาจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ถึงค่อยสมัครเงินด่วนนอกระบบ

กฎเหล็กของการยืมเงินด่วนตอนนี้ ไม่ให้มานั่งเสียใจในภายหลัง

ข้อกังวลอย่างหนึ่งของใครหลายคนที่ยืมเงินด่วนตอนนี้หรือกู้เงินด่วนตอนนี้ คือกังวลว่าแหล่งบริการที่ตัวเองไปใช้บริการนั้นจะให้บริการดีจริง ๆ หรือเปล่า ซึ่งนั่นจึงเป็นที่มาของการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดของแหล่งยืมเงินด่วนตอนนี้ในแต่ละที่ รวมถึงยังเป็นกฎเหล็กของคนที่เพิ่งยืมเงินด่วนตอนนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กากรยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีไม่ให้มานั่งเสียใจในภายหลัง คือต้องพยายามผ่อนชำระให้ตรงเวลา และควรจ่ายเต็ม ห้ามจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาด เพราะการจ่ายค่างวดเงินด่วนขั้นต่ำ จะทำให้เงินต้นทบไปเดือนถัดไป พอกพูนจนเป็นหนี้จำนวนมากนั่นเอง ดังนั้น ใครที่สมัครเงินด่วนอนุมัติไวอยู่ ก็ไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้

Scroll to Top