Offer Categories: บัตรกดเงินสด

เงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 21-63 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด

บัตรกดเงินสด ไอเทมชิ้นเด็ดที่ต้องมีติดกระเป๋า

ถ้าจะเลือกมีไอเทมทางการเงินสักชิ้น อยากบอกว่าบัตรกดเงินสดคือไอเทมชิ้นเด็ดที่ต้องมีติดกระเป๋าไว้ เพราะว่าบัตรกดเงินสดอนุมัติไวทั้งสมัครง่าย อนุมัติไว และไม่ต้องใช้หลักประกัน ส่วนใหญ่แล้วคนที่สมัครบัตรกดเงินสดมักจะได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เรียกได้ว่าบัตรกดเงินสด คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ใช้งานง่ายมาก ๆ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ก่อนที่จะกดเงินสดฉุกเฉินด้วยบัตรดังกล่าว ควรคิดดี ๆ เพราะว่าดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร แต่ก็มีข้อดีในนั้น คือถ้าเราไม่ได้กดเงินสดออกใช้ เราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด นอกจากนี้ ก็ควรผ่อนชำระค่าบัตรเต็มจำนวน ไม่ควรชำระขั้นต่ำ เพราะจะทำให้เป็นเป็นหนี้พอกพูนขึ้นกว่าเดิม สำหรับใครที่สนใจสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกบัตรกดเงินสดค่ายไหนดี 2567 ก็อาจลองดูรีวิวทางออนไลน์ก่อนได้

บัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตต่างกันยังไง

บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเป็นความเหมือนที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยหลายคนมักจะสงสัยว่าบัตรกดเงินสดคือบัตรเครดิตไหม ต้องตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ ซึ่งหน้าที่หลักของบัตรกดเงินสด คือใช้เบิกถอนเงินสดฉุกเฉินเท่านั้น แต่อาจจะมีบ้างที่เป็นบัตรกดเงินสด 0% 2567 สำหรับผ่อนสินค้า แต่ก็ไม่ได้มีความหลากหลายเท่ากับบัตรเครดิต ในขณะที่บัตรเครดิตสามารถใช้ถอนเงินสดฉุกเฉินได้ด้วย อีกทั้งยังมีประโยชน์จากการใช้สอย เช่น ทุกครั้งที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแทนเงินสด ก็จะได้รับคะแนนสะสม เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืน หรือของรางวัลที่เข้าร่วมรายการ เป็นต้น ดังนั้น ใครที่ต้องการเบิกเงินสดเป็นหลัก อาจเน้นไปที่การใช้บัตรกดเงินสด แต่ถ้าใครที่อยากเบิกเงินสดฉุกเฉินด้วย และอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายสินค้าบริการต่าง ๆ ด้วย ก็เลือกทำบัตรเครดิตไปเลย

ความเสี่ยงของการมีบัตรกดเงินสด

เนื่องจากบทความในเว็บไซต์ของเรา ต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด เราจึงจำเป็นต้องอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับการมีบัตรกดเงินสดเงินเดือน 10000 ไว้ในครอบครอง ซึ่งหลายคนก็พอรู้อยู่แล้วว่าข้อดีของบัตรกดเงินสดอนุมัติไวเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการเบิกเงินสดฉุกเฉินเวลาที่ต้องการเงินด่วน แต่ในเวลาเดียวกันบัตรกดเงินสดก็ไม่ต่างอะไรจากดาบสองคนพร้อมกลับมาทิ่มแทงเจ้าของของมัน ซึ่งหากเราไปดูรีวิวบัตรกดเงินสดตามที่ต่าง ๆ จะเห็นได้เลยว่าดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ทั้งยังมีการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดต่อการกด 1 ครั้ง ยิ่งกดจำนวนครั้งมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสียดอกเบี้ยมากเท่านั้น ความเสี่ยงจึงตกไปที่ผู้ใช้งานมัน ว่าคน ๆ นั้น มีความสามารถในการบริหารเงินดีมากน้อยเพียงใด เพราะถ้ากดเงินสดโดยไม่ได้มีความจำเป็น แน่นอนว่าอาจเป็นหนี้หมดตัวได้

เปิดเหตุผลที่ทำให้บัตรกดเงินสด ได้รับความนิยม

ถ้าจะให้เปิดเหตุผลที่ทำให้บัตรกดเงินสดได้รับความนิยมไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ตาม เป็นเพราะว่าวิธีใช้บัตรกดเงินสดนั้นง่ายมาก ๆ อีกทั้งยังสมัครง่าย ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือมีอาชีพอิสระ มีจุดเด่นตรงที่มีรายได้น้อยก็สมัครได้ เช่น บัตรกดเงินสดเงินเดือน 10000 เป็นต้น ถ้าถามว่าบัตรกดเงินสดมีของอะไรบ้าง ก็อยากบอกว่ามีหลากหลายธนาคารและสถาบันการเงินเลย เช่น สมัครบัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ สมัครบัตรกดเงินสดกสิกรไทย สมัครบัตรกดเงินสดทหารไทย และสมัครบัตรกดเงินสดแคชขอย เป็นต้น ใครที่นึกไม่ออกว่าจะเลือกบัตรกดเงินสดของอะไรดี ก็อาจจะพิจารณาจากบัตรดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีบัตรประเภทที่เรียกว่าบัตรกดเงินสดไม่เช็คบูโรอีกด้วย พูดง่าย ๆ คือคนที่ติดเครดิตบูโรก็สามารถทำบัตรได้ ขอแค่มีคุณสมบัติและเอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนดนั่นเอง ทั้งนี้ อย่าคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดไว้ด้วย เพื่อจะได้ผ่อนชำระได้อย่างครบถ้วนนั่นเอง

บัตรกดเงินสด เหมาะกับใคร

บัตรกดเงินสดอนุมัติไวเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินสดฉุกเฉิน และมีความสามารถการผ่อนชำระได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด แต่บัตรกดเงินสดก็มีความเสี่ยงอย่างหนึ่ง คือดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดนั้นสูงกว่าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมาก หลายคนอาจถามว่าบัตรกดเงินสดคิดดอกเบี้ยยังไง ก็ตอบได้เลยว่ามีการคิดดอกเบี้ยเฉพาะตอนที่เบิกเงินออกมา และคิดแบบลดต้นลดดอก หากใครที่มีคำถามต่อไปว่าบัตรกดเงินสดจ่ายคืนยังไง pantip ก็อยากบอกว่าสามารถจ่ายคืนได้หลายช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็นจ่ายผ่านสาขา จ่ายผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือจ่ายผ่านการตัดเงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น ฉะนั้น ใครที่อยากใช้เงินด่วน ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ การเลือกสมัครบัตรกดเงินสดอนุมัติไวก็น่าสนใจเลยทีเดียว

บัตรกดเงินสด ใช้ให้เป็น ก็เป็นประโยชน์

อาจพูดได้ว่าบัตรกดเงินสด ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็น ก็เป็นประโยชน์ เพราะว่าบัตรกดเงินสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เรากดเงินสดได้ตลอดเวลาตามวงเงินที่สถาบันการเงินกำหนด โดยสามารถกดเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นวงเงินอเนกประสงค์ ที่เราสามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้นอกระบบ หรือนำไปลงทุนธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เสริม เป็นต้น แต่ต้องย้ำก่อนว่าคนที่เหมาะกับการสมัครบัตรกดเงินสด คือคนที่มีความสามารถในการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนด และควรเป็นคนที่มีความยับยั้งชั่งใจในการเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ในเวลาที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

Scroll to Top