Offer Categories: ยืมเงินออนไลน์

เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ระหว่าง 25-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 84 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ระยะเวลาคืนเงิน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 3 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 25-59 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 17-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 45,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 36% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 25-50 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
เริ่มต้น 1.65% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
22 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 6 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
22 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 6 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
เริ่มต้น 2.75% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-58 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 17% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 เดือน

ยืมเงินออนไลน์ ได้เงินไว ลดความยุ่งยาก

การยืมเงินออนไลน์ขึ้นชื่อว่าเป็นบริการที่ได้เงินไว ลดความยุ่งยากในเรื่องของขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วนแบบเดิม ๆ ซึ่งจุดเด่นของการยืมเงินออนไลน์ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ได้จริงและอนุมัติไวเท่านั้น แต่ทว่าการยืมเงินออนไลน์ด่วนยังไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันอีกด้วย พูดถึงตรงนี้แล้ว หลายคนก็คงเข้าใจตรงกันว่าลักษณะการให้บริการของแหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง หรือแอพเงินด่วน ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นเอง แต่ต้องบอกก่อนว่าวงเงินของการยืมเงินออนไลน์อาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับการขอกู้สินเชื่อจากธนาคาร และ non-bank รวมถึงแหล่งบริการแอพกู้เงินออนไลน์ก็มักจะคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แม้ว่าเราจะยืมเงินแค่ 1000 บาท 2000 บาท หรือยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน ก็มีโอกาสที่จะเสียดอกเบี้ยเงินกู้อยู่สูงพอสมควร เห็นแบบนี้แล้ว ก็อย่าลืมจัดการบริหารเงินทองให้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องผิดนัดชำระนั่นเอง

ยืมเงินออนไลน์ที่ไหนดี

สำหรับคนที่มีข้อสงสัยว่าในการยืมเงินออนไลน์นั้น ควรยืมจากที่ไหนดี ก็ต้องบอกเลยว่ามีแหล่งบริการหลายแห่งที่ให้ยืมเงินออนไลน์ เช่น ยืมเงินออนไลน์ได้จริงผ่านแอพเงินด่วน และกู้เงินออนไลน์ผ่านแอพเงินด่วนนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะยืมเงินออนไลน์กับแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเงื่อนไขการยืมเงินผ่านแอพนั้น ๆ มีอะไรบ้าง แล้ววงเงินที่ได้รับคือเท่าไหร่ รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่ เป็นต้น ทั้งนี้ คนที่จะยืมเงินด่วนควรต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระด้วยหรือไม่ เพราะบางทีถ้าเราผิดนัดชำระบ่อย ๆ ก็อาจทำให้มีปัญหาด้านเครดิตได้ และอาจถูกคิดดอกเบี้ยสูงกว่าเดิม รวมถึงถูกคิดค่าปรับอีกด้วย สำหรับใครที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่รู้จะยืมเงินที่ไหนดี ก็อาจลองเริ่มจากการยืมแอพป๋า แอพฟินนิกซ์ หรือแอพเงินทันเด้อ เป็นต้น 

ทำไมการยืมเงินออนไลน์ ถึงเหมาะกับคนรุ่นใหม่

ที่บอกว่าการยืมเงินออนไลน์เหมาะกับคนรุ่นใหม่ เป็นเพราะว่ากู้เงินออนไลน์เข้าถึงง่าย แค่เรามีโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็สามารถยืมเงินผ่านแอพหรือหายืมเงินผ่านทางออนไลน์ได้เลย จุดเด่นอย่างหนึ่งของการยืมเงินออนไลน์มีอยู่ด้วยกันหลายด้าน ทั้งการยืมเงินออนไลน์ตั้งแต่ 1000 หรือ 2000 บาทได้เลย โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน หรือการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ยิ่งไปกว่านั้น การยืมเงินออนไลน์ยังนับว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่อนุมัติเร็วและได้เงินไวอีกด้วย แต่ก็มีคนรุ่นใหม่บางคนที่อาจเลือกกู้ธนาคารแทนการยืมเงินออนไลน์ เพราะว่าการกู้เงินออนไลน์ได้จริงอาจให้วงเงินที่น้อยกว่าการกู้ธนาคารนั่นเอง รวมถึงไม่ได้มีประเภทสินเชื่อหลากหลายเหมือนกับการกู้ธนาคารโดยตรง ฉะนั้น เราจะต้องดูก่อนว่าเราเหมาะกับการกู้ประเภทใด แล้วเงินกู้ประเภทนั้น ๆ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ซึ่งถ้าเราเลือกประเภทเงินด่วนที่ตอบโจทย์ตัวเองที่สุด เพื่อประโยชน์กับเราสูงสุด 

อยากยืมเงินออนไลน์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หากใครที่อยากยืมเงินออนไลน์หรือกู้เงินออนไลน์ผ่านแหล่งบริการต่าง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ คิดอยากยืมเงินออนไลน์ก็ไปยืมเงินทันที เพราะอาจเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระได้ ซึ่งการเตรียมตัวก็อาจเริ่มจากการสำรวจก่อนว่าตนเองมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ มีภาระหนี้สินอะไรมาก อีกทั้งควรดูด้วยว่าเอกสารที่ต้องใช้ยืมเงินออนไลน์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เมื่อเราเตรียมตัวมาอย่างดี จะช่วยให้เรามีความพร้อมในการยืมเงินออนไลน์ได้จริง ถ้าถามว่าการใช้บริการแอพเงินด่วนมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องพึงระวัง หลัก ๆ อาจเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของแอพเงินด่วนนั้น ๆ เพราะปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวให้บริการยืมเงินออนไลน์ด่วนอยู่เหมือนกัน ซึ่งมีวิธีการเช็กง่าย ๆ คือเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้นก็กดเลือกดูได้เลยว่ามีแหล่งบริการไหนบ้างที่ได้จริง 

ยืมเงินออนไลน์ผ่านแอพธนาคาร ดีอย่างนี้นี่เอง

ข้อดีของการยืมเงินออนไลน์ผ่านแอพธนาคารมีข้อดีอยู่หลายอย่าง อย่างแรกคือเป็นเงินด่วนที่ได้จริง และอนุมัติเร็ว ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เงินด่วนจำนวน 1000 บาท หรืออยากยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนขึ้นไป ขอแค่คุณมีบัญชีธนาคาร และมีบัตรประชาชน รวมถึงเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด จากนั้นก็ดำเนินการสมัครยืมเงินออนไลน์ได้เลยทันที นอกจากแอพธนาคารแล้ว ก็ยังมีแอพเงินด่วนนอกระบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ที่เปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณ แต่ก็ต้องเลือกแหล่งให้ยืมเงินออนไลน์ที่ไว้ใจได้ด้วย ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ คิดจะยืมเงินจากแอพไหนก็ยืมทันที โดยไม่ได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ และข้อดีข้อเสียของแหล่งบริการนั้น ๆ ก่อน

เงินเริ่มสะดุด อย่ารอให้ถึงสิ้นเดือนเพราะเดี๋ยวสิ้นใจก่อน มาหาทางออก ด้วยการยืมเงินออนไลน์

อย่าปล่อยให้การเงินของคุณสะดุดก่อนถึงสิ้นเดือน เพราะคุณอาจจะสิ้นใจก่อนได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริการยืมเงินออนไลน์ หรือกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่ช่วยให้คุณได้เงินไว และพร้อมที่จะพาคุณก้าวข้ามปัญหาการเงินสะดุด อย่างไรก็ตาม การยืมเงินออนไลน์หรือลงทะเบียนเงินด่วนดังกล่าวมีความเสี่ยงในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรทจะสูงกว่าการกู้ธนาคารผ่านสินเชื่อสมัครออนไลน์ อีกทั้งวงเงินกู้อาจไม่ได้เยอะมาก เพราะส่วนใหญ่จะปล่อยกู้ 1000 บาท 2000 บาท หรือมากกว่ายืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนขึ้นไป แต่ก็ต้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยืมเงินออนไลน์นั้น ๆ อีกที หากใครที่ใช้บริการที่ไหนแล้ว ก็มารีวิวแลกเปลี่ยนกันได้นะ

Scroll to Top