การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ

การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอะไรหลาย ๆ อย่างย่อม เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอยลงและส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากในวัยสูงอายุจึง มักมี ปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ง่าย เพราะนอกจาก…

ไม่แก่…ก็ข้อเข่าเสื่อมได้

ไม่แก่...ก็ข้อเข่าเสื่อมได้ คนทั่วไปมักจะคิดว่า “ข้อเข่าเสื่อม” จะเกิดกับ ผู้สูงวัย แต่ข้อเท็จจริงโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกวัย หากใช้งานข้อไม่ถูกต้องหรือใช้งานหนักเกินไป โดยศูนย์ออร์โธปิดิกส์ รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์…

น้ำตาลเทียม

น้ำตาลเทียม (Artificial sweetener) สารให้ความหวาน หรือน้ำตาลเทียม (Sweetener) เป็นสารที่ใช้แต่งรสหวาน แต่งกลิ่น ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหาร เครื่องดื่มและเป็นส่วนประกอบ ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ สารให้ความหวานแบ่งออกเป็น 2…

รอบรู้เรื่องผม

รอบรู้เรื่อง “ผม” สภาพของผมแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องดูแลรักษาต่างกันไปป้องกันไม่ให้ผมร่วง โดยปกติสภาพผมของคนเราจะแบ่งออกได้ดังนี้คือ ♦ ผมธรรมดา…

ดูแลตนเอง… เมื่อความดันโลหิตสูง

ดูแลตนเอง... เมื่อความดันโลหิตสูง กาวัดความดันต้องรู้ว่า ค่าความดันค่าบนและค่าล่างหมายความว่าอย่างไร ความดันโลหิต หรือ แรงดันในเส้นเลือดแดงมี 2 ค่าคือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (ค่าตัวบน) และค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (ค่าตัวล่าง) ซึ่งใช้…