แท็กการท่องเว็บ

Vvin

ภูมิแพ้ หน้าฝน

โดยปกติ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้น สำหรับคนปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อรางกาย แต่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ ร่างกายจะตอบสนองทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฝนตกบ่อยๆ…

ภูมิแพ้รักษาได้ ไม่ต้องใช้ยา

ภูมิแพ้รักษาได้ ไม่ต้องใช้ยา!! โรคภูมิแพ้มีมากมายหลากหลายประเภท แต่ภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ภูมิแพ้อากาศ ที่ทำให้เราเป็นหวัด คัดจมูก ไอ จาม สร้างความลำบากและความรำคาญให้กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างมาก…

ภูมิแพ้…โรคธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม

ภูมิแพ้... โรคธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม ในปัจจุบันประชาชนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวิถีการดำรงชีวิตที่ เปลี่ยนไป  โดยโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อได้รับหรือสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรหญ้า…