แท็กการท่องเว็บ

soma

การเลือกรถนั่งคนพิการ

การเลือกรถเข็นสำหรับคนพิการ การเลือกรถเข็นสำหรับคนพิการที่เหมาะสม มีความสำคัญมาก เพราะรถเข็นที่ดีนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว รถเข็นที่นั่งสบายยังช่วยให้มีความสุขและลดโรคแทรกซ้อนเช่น แผลกดทับได้…

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีก

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงผู้ป่วยไปรถเข็น หรือจากรถเข็นไปเตียงผู้ป่วย หรืออาจจะรถเข็นไปนั่งเก้าอี้นั่งต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมาก เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถูกต้องมีวิธีการดังนี้ …

รถเข็นที่เหมาะสมคืออะไร

รถเข็นที่เหมาะสมคืออะไร ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รถเข็นที่เหมาะสมควรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้รถเข็นควรสามารถเข้าและออกจากรถเข็น ปั่นและพับรถเข็นเพื่อเก็บ เดินทาง และทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน…

เพราะอะไรผู้ใช้รถเข็นต้องเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายตัว

เพราะอะไรผู้ใช้รถเข็นต้องเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายตัว ผู้ใช้รถเข็นอาจต้องเข้าและออกจากรถเข็นวันละหลายครั้ง พวกเขาจำเป็นต้องมีวิธีการที่ปลอดภัยรวดเร็วและใช้พลังงานน้อย ผู้ใช้รถเข็นบางรายสามารถเข้าและออกจากรถเข็นด้วยตนเอง…

แผลกดทับกับผู้ใช้รถเข็น

แผลกดทับกับผู้ใช้รถเข็น แผลกดทับ คือบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อที่เกิดความเสียหาย สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลานานหลายเดือนและอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้…

วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเป็นแล้ว หากมารับการรักษาไม่ทันท่วงที ส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลือหรือเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตส่งผลให้มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกาย…

การท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุอยากไปมากที่สุด

การท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุอยากไปมากที่สุด ในช่วงวัยสูงอายุ เป็นช่วงที่มีเวลามากที่สุด เพราะไม่ต้องทำงานใดๆ และอาจต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลายไปกับการทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดกับชีวิตที่เหลืออยู่การท่องเที่ยว…

เชื้อโรค…ปัจจัยร้ายทำลายสุขภาพ

เชื้อโรคบนรถเข็น ปัจจัยร้ายทำลายสุขภาพ ทำไมบางท่านที่มีรถเข็นอยู่แล้วกลับต้องหา ซื้อรถเข็นคันใหม่อีก ? หลายเหตุผล ถ้านอกเหนือจากเหตุผลที่ว่าอยากได้คันใหม่แล้วเหตุผลอื่นๆก็ พอจะจับประเด็นได้ดังนี้ เช่น นั่งแล้วไม่สบายตัว…

การใช้รถเข็น กับผู้สูงอายุ

การใช้รถเข็น กับผู้สูงอายุ ในวัยสูงอายุนั้น อาจเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ ความไม่แข็งแรง หรืออุบัติเหตุต่างๆ ก็ตามแต่ หากไม่สามารถเดินได้อย่างปกติหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบากก็ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลง และส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ …

หนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสุข

หนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสุข ก่อนที่จะก้าวเข้าวัยสูงอายุ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น ลูกๆ หลานๆ หรือแม่แต่กระทั่งผู้สูงอายุเองควรจะรับมือกับอารมณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข…