แท็กการท่องเว็บ

แผลกดทับ

แผลกดทับคืออะไร?

แผลกดทับคืออะไร? แผลกดทับก็คือบริเวณที่มีการตายของเซลล์และเนื้อเยื่อจากการขาดเลือด อันเป็นผลจาการถูกกดทับเป็นเวลานานๆ แผลกดทับมักจะเกิดบริเวณ เนื้อเยื่อที่อยู่เหนือปุ่มกระดูก เช่น บริเวณกระดูกก้นกบ กระดูกสะโพกตาตุ่ม…

อัมพาตครึ่งซีก

อัมพาตครึ่งซีก โรคอัมพาตครึ่งซีก ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างอิสระ อาจส่งผลให้เกิดแผลกดทับเพราะไม่ได้นอนบนที่นอนลมก็เป็นได้ ซึ่งการใช้ที่นอนลมให้มีการพองยุบสลับกันก็จะช่วยได้ ทั้งนี้โรคอัมพาตครึ่งซีกอาจแบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ…