แท็กการท่องเว็บ

เตียงผู้ป่วย

การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ เตียงนอน เป็นเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะหากเตียงนอนไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการนอนหลับ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตได้…

ปรับโฉมห้องนอนเพื่อผู้สูงอายุ

ปรับโฉมห้องนอนเพื่อผู้สูงอายุ ห้องนอนสำคัญในชีวิตของทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย ปัญหาหลักๆ ของผู้สูงอายุก็คือ กำลังขาเสื่อมถอยลง เคลื่อนไหวช้าลง เพราะฉะนั้นแล้ว…

อัมพาตในผู้สูงอายุ

อัมพาตในผู้สูงอายุ อัมพาต ( Stroke ) คือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำลาย โดยเกิดจากการที่มีเลือดออกภายในสมองหรือการที่เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเส้นใดเส้นหนึ่งอุดตัน ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้น…

การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ

การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอะไรหลาย ๆ อย่างย่อม เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอยลงและส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากในวัยสูงอายุจึง มักมี ปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ง่าย เพราะนอกจาก…