แท็กการท่องเว็บ

อัมพาต

อัมพาตในผู้สูงอายุ

อัมพาตในผู้สูงอายุ อัมพาต ( Stroke ) คือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำลาย โดยเกิดจากการที่มีเลือดออกภายในสมองหรือการที่เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเส้นใดเส้นหนึ่งอุดตัน ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้น…