แท็กการท่องเว็บ

หน้าฝน

ภูมิแพ้ หน้าฝน

โดยปกติ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้น สำหรับคนปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อรางกาย แต่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ ร่างกายจะตอบสนองทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฝนตกบ่อยๆ…