แท็กการท่องเว็บ

ซีฟาแรน

รอบรู้เรื่องผม

รอบรู้เรื่อง “ผม” สภาพของผมแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องดูแลรักษาต่างกันไปป้องกันไม่ให้ผมร่วง โดยปกติสภาพผมของคนเราจะแบ่งออกได้ดังนี้คือ ♦ ผมธรรมดา…