การเรียกดูหมวดหมู่

โรคเบาหวาน

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง ในการตรวจน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยบางท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน แต่ผู้ป่วยบางท่านมีความจำเป็นต้องเจาะเลือดที่บ้านวันละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน…