การเรียกดูหมวดหมู่

โรคเบาหวาน

อะไรนะ!! โรคซึมเศร้าทำให้เป็นเบาหวาน

อะไรนะ!! โรคซึมเศร้าทำให้เป็นเบาหวาน โรคซึมเศร้าและโรคเบาหวาน ดูเผินๆแล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเลย เพราะโรคเบาหวานมักเกิดจากพันธุกรรม ส่วนโรคซึมเศร้าเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ แต่เชื่อหรือไม่ว่า…

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง ในการตรวจน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยบางท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน แต่ผู้ป่วยบางท่านมีความจำเป็นต้องเจาะเลือดที่บ้านวันละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน…