การเรียกดูหมวดหมู่

โรคหลอดเลือดสมอง

“สมาพันธ์เฮลธ์” โหนกระแส IoT ผนึกกำลังรพ.จุฬา/CT ASIA ลดเสี่ยง STROKE

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไปเร็วมาก องค์กรใหญ่ๆ รวมถึงภาครัฐ พากันปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี “ไอโอที” ( Internet of Things: IoT) หรืออินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง…

Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น Stroke

เทคโนโลยี Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มารู้จักเทคโนโลยี Afib กันคะ Nice Guidance (2013) ตีพิมพ์ว่าเทคโนโลยี…

โรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ความดันเกี่ยวข้องกับ Stroke อย่างไร ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุในการเกิด stroke เพราะการอุดตัน รวมถึงเพิ่มโอกาสการแตกของเส้นเลือดในสมอง ความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเครียดที่หลอดเลือดทั้งร่างกาย รวมถึงเส้นเลือดที่สมอง…

รู้ค่าสุขภาพของคุณ กับเครื่องวัดวัดความดัน – Know your number

ค่าบนเครื่องวัดความดัน คืออะไร เราคงเห็นคำว่า SYS DIA PUL บนเครื่องวัดความดัน รวมถึงสัญลักษณ์ PAD หรือรูปกราฟบนเครื่องวัดความดัน ค่าเหล่านี้คืออะไร และบอกอะไรเรื่องสุขภาพ SYS คือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว DIA…

วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเป็นแล้ว หากมารับการรักษาไม่ทันท่วงที ส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลือหรือเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตส่งผลให้มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกาย…

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบที่ร้ายแรง

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบที่ร้ายแรง เป็นภาวะที่หัวใจเต้นไม่เป็นไปตามจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าในหัวใจเปลี่ยนไป อาจส่งสัญญาณเร็วเกินไป มากเกินไป หรือในบางครั้งเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ…

ลืมกันแค่วันเดียว โรคนี้มีจริงหรือ?

ลืมกันแค่วันเดียว โรคนี้มีจริงหรือ? เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดหนึ่งที่มีอาการเพียง 1 วัน โดยเมื่อตื่นนอนขึ้นมาความทรงจำทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งโรคนี้มีอยู่จริงโดยมีชื่อทางการแพทย์ว่า Transient global amnesia (TGA)…

ดูแลตนเอง… เมื่อความดันโลหิตสูง

ดูแลตนเอง... เมื่อความดันโลหิตสูง กาวัดความดันต้องรู้ว่า ค่าความดันค่าบนและค่าล่างหมายความว่าอย่างไร ความดันโลหิต หรือ แรงดันในเส้นเลือดแดงมี 2 ค่าคือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (ค่าตัวบน) และค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (ค่าตัวล่าง) ซึ่งใช้…