Latest

ตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงวันหยุด

ช่วงวันหยุดยาว ผนวกกับโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวมากมายไม่วาจะเป็น เที่ยวปันสุข เที่ยวด้วยกัน หรือโครงการคนละครึ่ง…

ในช่วงนี้หน่วยงานสาธารณะสุขได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไป…

ผู้ป่วยติดเตียงกับแผลกดทับ สิ่งที่แยกจากกันไม่ได้…

การนอนติดเตียงคงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่มีร่างกายเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา เมื่อร่างกายค่อย ๆ แก่ตัวลง…

ช่วงโควิด เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ นอกจากใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/แออัด ทำ Social…

White-coat hypertension…

White-coat hypertension (ความดันโลหิตสูงชั่วคราวเฉพาะที่โรงพยาบาล)…

ความดันโลหิตสูง เสี่ยง!!!

ผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า 30% มีภาวะความดันโลหิตสูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัดของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ สโตรค…

วัย 30+ กับกีฬา และความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคเข่าเสื่อม สัมพันธ์กับโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พบได้บ่อยในกลุ่มคนเล่นกีฬา เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลาย…